JANAMAPP ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ

 

ਨੀਤੀ ਸੰਸਕਰਣ : ਮਈ 2023

JANAMAPP ( ਐਪ ) 2SN ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ (‘ਅਸੀਂ’, ‘ਸਾਡੇ’ ਜਾਂ ‘ਸਾਡੇ’) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਲੈਸਟਰ NHS ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ )।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ( ਯੂ.ਕੇ. ਜੀਡੀਪੀਆਰ ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਕ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਐਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕੀਏ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਕਰਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

ਐਪ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਕੇ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

 

 • ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 • ਟਿਕਾਣਾ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਡਾਟਾ
 • ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 • ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 • ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ
 • ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ
 • ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
 • ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬਾਲਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

 

ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਪ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਐਪਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਐਪਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

 

ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ:

ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ

ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਡੇਟਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

– ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਐਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਲੱਖਣ ਕੋਡ

– ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ,

-ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ (ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਅਣਪਛਾਣਯੋਗ) ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹੈ,

—ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ

– ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ

— ਉਹ ਡੇਟਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਨੋਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਪ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾਣਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

-ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੇਠਾਂ ‘ ਸਥਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਡਾਟਾ ‘ ਭਾਗ ਵੇਖੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ

– ਐਪ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਜਾਂ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

 

 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ‘ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ’ ਇਹ ਐਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ‘ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ‘ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ।

 

ਟਿਕਾਣਾ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਡਾਟਾ

ਐਪ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ (ਭਾਵ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋinfo@janamapp.co.uk(ਇਹ ਉਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ)।

ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਾਣਾ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਐਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਡਾਟਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਐਪ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਮਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣਯੋਗ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਪ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 

 • ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
 • ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਜਾਂ
 • ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ

ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਹੇਠਾਂ ‘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ‘ ਦੇਖੋ)।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ

 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

-ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ

-ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ

ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ

 

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

-ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ

-ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਐਪ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

-ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ

-ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ

ਐਪ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ

ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖੋਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ

ਗਾਹਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ

ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

-ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ

-ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ

-ਜਿੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ [ insert ]

ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ

ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ‘ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ‘ ਦੇਖੋ ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੀਨਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਿਆਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

-ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ

-ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ

 

 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ—ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ

 

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ [ ਸੇਵਾਵਾਂ ] ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ (ਪੁਸ਼ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ) ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ (ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ‘ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ‘)। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ:

 

 • info@janamapp.co.uk ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ‘ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ ਦੇਖੋ।

 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈਇਥੇ

ਸੁਧਾਰ (ਸੁਧਾਰਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈਇਥੇ

ਇਰੇਜ਼ਰ (ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ – ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈਇਥੇ

ਵਰਤਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈਇਥੇ

ਡਾਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ — ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ

ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈਇਥੇ

ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ

ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ:

– ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਸਮੇਤ)

-ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈਇਥੇ

ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਣਾ

ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈਚਲਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਐਪ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈਇਥੇ

ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਹੇਠਾਂ ‘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ‘ ਦੇਖੋ)। ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਯੂਕੇ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨUK GDPR ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ—ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈhttps://janamapp.co.uk/contact.htmlਜਾਂ ਸਾਨੂੰ info@janamapp.co.uk ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

 

 • ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ
 • ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ(ਅਧਿਕਾਰਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ

 

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗੁਆਚਣ, ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ISO 27001 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਵਾਇਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ Get Safe Online ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ।www.getsafeonline.org. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਨੂੰ HM ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

 

ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

JanamAppn ਸਰਵਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ-ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਜਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ EEA ਵਿੱਚ ਹੋ, EEA ਤੋਂ ਬਾਹਰ), ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ UK / EEA ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ (ਪਰ ਗੈਰ-ਪਛਾਣਯੋਗ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

 

ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਛਾਣਯੋਗ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਅਸੰਭਵ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

 

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ (ਹੇਠਾਂ ‘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ‘ ਦੇਖੋ)। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

‘ਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈhttps://ico.org.uk/make-a-complaintਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ: 0303 123 1113.

 

ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਮੇਲ।

 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ [ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ] ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ।

ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ:

ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ

ਸਾਡੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ

 info@janamapp.co.uk

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਂਜੀ ਦੋਸ਼ਾਨੀ।

info@janamapp.co.uk

Mobile app privacy policy for JANAMAPP

 

Policy version: May 2023

JANAMAPP (the app) is provided by University Hospitals of Leicester NHS trust, in collaboration with 2SN Healthcare Ltd (‘we’, ‘our’ or ‘us’).

We take your privacy very seriously. Please read this privacy policy carefully as it contains important information on how and why we collect, store, use and share any information relating to you (your information).

It also explains your rights in relation to your information and how to contact us or the relevant regulator in the event you have a complaint. Our collection, storage, use and sharing of your information is regulated by law, including under the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR).

We are the controller of personal data obtained via the app, meaning we are the organisation legally responsible for deciding how and for what purposes it is used.

 

If you are aged under 16 you must not use the app as it is not designed for you. We do not intend to collect the personal data of anyone under 16. If you are aware that any personal data of anyone under 16 has been shared with the app, please let us know so that we can delete that data.

If you are aged over 16 you may use the app. This version of our privacy policy is primarily written for adults, including parents and guardians of child users.

The app is distributed only on UK app stores and is solely intended for use by people in the UK.

This privacy policy is divided into the following sections:

 

 • What this policy applies to
 • Personal data we collect about you
 • Location services/data
 • Use of the camera on your device for augmented reality
 • How your information is collected
 • How and why we use your information
 • Potential Marketing
 • Your rights
 • Keeping your information secure
 • How to complain
 • Changes to this privacy policy
 • How to contact us

If you are aged under 18, we recommend that you speak to an adult that you trust if you have any difficulties reaching an informed decision regarding the activation of any use of your data or our treatment of your data.

 

What this policy applies to

This privacy policy relates to your use of the app only.

The app links to websites or services owned and operated by certain trusted third parties to make additional products, information and services available to you. These other apps, websites or services may also gather information about you in accordance with their own separate privacy policies. For privacy information relating to these other apps, websites or services, please consult their privacy policies as appropriate.

 

Personal data we collect about you

The personal data we collect about you depends on the particular activities carried out through the app. We will collect and use the following personal data about you:

Category of data

In more detail

Identity and account data you input into the app

Registration is mandatory in order to use the app

—your unique code to access the app for free

—information to check and verify your identity,

—information (unidentifiable) about your age (in years) and if this is your first pregnancy,

—your account details, possibly a username or password where applicable, depending on the user

—your replies to security questions

Data collected when you use specific functions in the app

—data you store online with us using the app including feedback regarding our services, comments etc including feedback of the App in the form of voice notes to be published to other users.

Data collected when you permit the collection of location data

—details of your location with a high degree of precision, see the section ‘Location services/data’ below

Other data the app collects automatically when you use it

—your activities on, and use of, the app which reveal your preferences, interests or manner of use of the app and the times of use

 

 

 

If you do not provide personal data we ask for where it is ‘required’ it will delay or prevent the app from providing services and functions to you.

We collect and use this personal data for the purposes described in the section ‘How and why we use your information’ below.

 

Location services/data

The app will request your consent to use location services to precisely identify your location each session (ie each time the app is opened or has been placed in the background. We require access to that data in order to improve services.

If you do not provide your consent, you may use the app but that will mean certain features may not be available. To withdraw your consent at any time please email us at info@janamapp.co.uk (that will not affect the lawfulness of our use of that data in reliance on the consent before it was withdrawn).

We will not process your location data other than to allow us to improve local services.

The location services in the app will not operate unless location services/data are generally enabled on your device. You may disable such functionality at any time by references to device settings.

 

Use of the camera or microphone on your device for feedback

Permission will be requested to use the camera or microphone on your device in order to enable the feedback features in the app.

Data gathered by the camera for such purposes remains under your control on the device and we do not have access to it.

 

How your information is collected

We do not collect personal identifiable data from you. We promote and practice data minimisation principles and only collect the minimal information required to allow app and service function.

Under data protection law, we can only use your information if we have a proper reason, eg:

 

 • where you have given consent
 • to comply with our legal and regulatory obligations
 • for the performance of a contract with you or to take steps at your request before entering into a contract, or
 • for our legitimate interests or those of a third party

A legitimate interest is when we have a business or commercial reason to use your personal data, so long as this is not overridden by your own rights and interests. We will carry out an assessment when relying on legitimate interests, to balance our interests against your own. You can obtain details of this assessment by contacting us (see ‘How to contact us’ below).

The table below explains what we use your information for and why.

What we use your information for

Our reasons

Create and manage your account with us

For our legitimate interests, ie to be as efficient as we can so we can deliver the best service to you

 

Providing the functionalities of the app to you

Depending on the circumstances:

—to perform our contract with you or to take steps at your request before entering into a contract

—for our legitimate interests, ie to be as efficient as we can so we can deliver the best service to you.

Conducting checks to identify you and verify your identity or otherwise to help prevent and detect fraud against you or us

To comply with our legal and regulatory obligations

 

To enforce legal rights or defend or undertake legal proceedings

Depending on the circumstances:

—to comply with our legal and regulatory obligations

—in other cases, for our legitimate interests, ie to protect our business, interests and rights

Communications with you not related to marketing, including about changes to our terms or policies or changes to the app or service or other important notices

Depending on the circumstances:

—to comply with our legal and regulatory obligations

—in other cases, for our legitimate interests, ie to provide the best service to you

Protect the security of systems and data used to provide the app and its services

To comply with our legal and regulatory obligations

We may also use your information to ensure the security of systems and data to a standard that goes beyond our legal obligations, and in those cases our reasons are for our legitimate interests, ie to protect systems and data and to prevent and detect criminal activity that could be damaging for you and/or us

Operational reasons, such as improving efficiency, training and quality control or to provide support to you

For our legitimate interests, ie to be as efficient as we can so we can deliver the best service to you

Statistical analysis to help us understand our customer base

For our legitimate interests, ie to be as efficient as we can so we can deliver the best service to you

Updating and enhancing customer records

Depending on the circumstances:

—to perform our contract with you or to take steps at your request before entering into a contract

—to comply with our legal and regulatory obligations

—where neither of the above apply, for our legitimate interests, eg making sure that we can keep in touch with our customers about existing orders and new products

Disclosures and other activities necessary to comply with legal and regulatory obligations, eg to record and demonstrate evidence of your consent to our use of your information where relevant and [insert]

To comply with our legal and regulatory obligations

Potential Marketing our services to existing and former customers

For our legitimate interests, ie to promote our business to existing and former customers

See ‘Marketing’ below for further information.

To share your information with members of our group and third parties that will or may take control or ownership of some or all of our business (and professional advisors acting on our or their behalf) in connection with a significant corporate transaction or restructuring, including a merger, acquisition, asset sale, initial public offering or in the event of our insolvency

In such cases, information will be anonymised where possible and only shared where necessary

Depending on the circumstances:

—to comply with our legal and regulatory obligations

—in other cases, for our legitimate interests, ie to protect, realise or grow the value in our business and assets

 

 

How and why we use your information—sharing

 

Healthcare or Medical Services Related Notifications

We may use your information to send you updates (by push notifications, telephone or post) about our [services], including new services, healthcare notifications or applicable medical services.

We have a legitimate interest in using your information for potential healthcare improvement purposes (see above ‘How and why we use your information’). This means we do not need your consent to send you important information. If we change our approach in the future so that consent is needed, we will ask for this separately and clearly.

You have the right to opt out of receiving communications at any time by:

 

 • contacting us at info@janamapp.co.uk

We will always treat your information with the utmost respect and never sell OR share it with other organisations for marketing purposes.

For more information on your right to object at any time to your information being used for marketing purposes, see ‘Your rights’ below.

 

Your rights

You generally have the following rights, which you can usually exercise free of charge:

Access to a copy of your information

The right to be provided with a copy of your information

A more detailed explanation of this right is available here

Correction (also known as rectification)

The right to require us to correct any mistakes in your information

A more detailed explanation of this right is available here

Erasure (also known as the right to be forgotten)

The right to require us to delete your information—in certain situations

A more detailed explanation of this right is available here

Restriction of use

The right to require us to restrict use of your information in certain circumstances, eg if you contest the accuracy of the data

A more detailed explanation of this right is available here

Data portability

The right to receive the personal data you provided to us, in a structured, commonly used and machine-readable format and/or transmit that data to a third party—in certain situations

A more detailed explanation of this right is available here

To object to use

The right to object:

—at any time to your information being used for direct marketing (including profiling)

—in certain other situations to our continued use of your information, eg where we use you personal data for our legitimate interests unless there are compelling legitimate grounds for the processing to continue or the processing is required for the establishment, exercise or defence of legal claims

A more detailed explanation of this right is available here

Not to be subject to decisions without human involvement

The right not to be subject to a decision based solely on automated processing (including profiling) that produces legal effects concerning you or similarly significantly affects you

We do not make any such decisions based on data collected by the app.

A more detailed explanation of this right is available here

The right to withdraw consents

If you have provided us with a consent to use your information, you have a right to withdraw that consent easily at any time.

You may withdraw consents by deleting the app, and informing us in writing accordingly. 

Withdrawing a consent will not affect the lawfulness of our use of your information in reliance on that consent before it was withdrawn.

For further information on each of those rights, including the circumstances in which they do and do not apply, please contact us (see ‘How to contact us’ below). You may also find it helpful to refer to the guidance from the UK’s Information Commissioner on your rights under the UK GDPR.

If you would like to exercise any of those rights, please complete a request form—available on our website at https://janamapp.co.uk/contact.html or email us at info@janamapp.co.uk

 

 • provide enough information to identify yourself and any additional identity information we may reasonably request from you, and
 • let us know which right(s) you want to exercise and the information to which your request relates

 

Keeping your information secure

We have appropriate security measures to prevent personal data from being accidentally lost, or used or accessed unlawfully. We limit access to your information to those who have a genuine business need to access it. We continually test our systems and our server and data centre providers are ISO 27001 certified, which means we follow top industry standards for information security.

We also have procedures in place to deal with any suspected data security breach. We will notify you and any applicable regulator of a suspected data security breach where we are legally required to do so.

If you want detailed guidance from Get Safe Online on how to protect your information and other information and your computers and devices against fraud, identity theft, viruses and many other online problems, please visit www.getsafeonline.org. Get Safe Online is supported by HM Government and leading businesses.

 

International Transfer of Data and non-identifiable Information

JanamAppn servers are based in the United Kingdom. We may transfer your non-indentifiable information outside the UK (or, if you are in the EEA, outside of the EEA), so we can to provide the app and services to you; to support the operation of our business, where this is in our legitimate interests and we have concluded these are not overridden by your rights or where we are legally required to do so.

We will put legal protections in place to safeguard personal data transfers in compliance with data protection laws.

We may transfer your personal information outside the UK / EEA. The data or encrypted software data we process may be processed in a number of locations. The location the processing takes place depends on a variety of factors and may include locations outside the United Kingdom and the European Economic Area. No matter where your data is collected, processed or stored, the same levels of security and data protection are maintained at all times. By providing us with your Personal (but non-identifiable) Information, you consent to your data being processed in locations that may be outside of the United Kingdom and the European Economic Area.

 

Notification of Breaches

We will comply with laws applicable to us in respect of any data breach. We do not process or store any identifiable personal data, reducing the risk further in the unlikely event of a breach.

 

How to complain

Please contact us if you have any queries or concerns about our use of your personal data (see below ‘How to contact us’). We hope we will be able to resolve any issues you may have.

You also have the right to lodge a complaint with the Information Commissioner.

The Information Commissioner can be contacted using the details at https://ico.org.uk/make-a-complaint or telephone: 0303 123 1113.

 

Changes to this privacy policy

We may change this privacy policy from time to time. When we make significant changes we will take steps to inform you, for example via the app or by other means, such as email.

 

How to contact us

You can contact us[ and/or our Data Protection Officer] by post, email or telephone if you have any questions about this privacy policy or the information we hold about you, to exercise a right under data protection law or to make a complaint.

We will normally reply to a request of any kind within 60 days of receiving the inquiry in writing on the below email address.

Our contact details are shown below:

Our contact details

Our Data Protection Officer’s contact details

 info@janamapp.co.uk

Professor Angie Doshani.

info@janamapp.co.uk